Wat is tolerant ouderschap en hoe u dit kunt opmerken

Permissief ouderschap is een opvoedingsstijl die wordt gekenmerkt door een gebrek aan duidelijke grenzen en verwachtingen, en een focus op de emotionele behoeften en wensen van het kind. Deze benadering van ouderschap is de afgelopen decennia steeds populairder geworden, maar stuitte ook op kritiek van sommige opvoedingsexperts. Hoewel er enkele potentiële voordelen kleven aan een tolerante opvoedingsstijl, zijn er ook potentiële nadelen waarvan ouders zich bewust moeten zijn voordat ze besluiten deze aanpak te volgen. Permissief ouderschap kan op lange termijn een impact hebben op het gedrag en het welzijn van kinderen. Het is dus belangrijk dat ouders de implicaties van deze opvoedingsstijl begrijpen voordat ze een beslissing nemen.

Wat is tolerant ouderschap?

Permissief ouderschap is een opvoedingsstijl die wordt gekenmerkt door een gebrek aan duidelijke grenzen en verwachtingen, en een focus op de emotionele behoeften en wensen van het kind. Permissief ouderschap is een vorm van opvoeding die sterk gericht is op het voorzien in de onmiddellijke behoeften van een kind, zonder veel aandacht te besteden aan zijn behoeften op de lange termijn. Dit soort ouderschap is zeer responsief en toegeeflijk en biedt veel genegenheid, materiële goederen en zorg, maar zonder veel structuur, begeleiding of discipline. Toegeeflijke ouders reageren over het algemeen heel goed op de wensen en behoeften van hun kind, en doen vaak hun uiterste best om hun kinderen gelukkig te maken. Deze opvoedingsstijl wordt gedreven door de wens om frustratie of teleurstelling bij het kind te vermijden, en om het stellen van strikte of moeilijke grenzen te vermijden.

Toegeeflijke ouderschapstips

Bij het adopteren van een tolerante opvoedingsstijl is het belangrijk om te proberen een evenwicht te vinden tussen al te restrictief en te tolerant zijn. Ouders die te streng zijn, zullen waarschijnlijk wrok bij hun kinderen wekken, terwijl degenen die te toegeeflijk zijn hun kinderen niet zullen helpen de vaardigheden en onafhankelijkheid te ontwikkelen die ze nodig hebben om in het leven te slagen. Enkele tips voor tolerante ouders zijn onder meer:

Impact van tolerant ouderschap op kinderen

Hoewel sommige kinderen als peuters en jonge kinderen goed kunnen reageren op tolerant ouderschap, kunnen anderen tekenen vertonen dat ze negatieve gevolgen ondervinden als ze opgroeien. Kinderen hebben grenzen en structuur nodig in hun leven terwijl ze opgroeien, om een gevoel van autonomie en zelfbeheersing te ontwikkelen. Als je als ouder probeert grenzen te stellen en al te toegeeflijk te zijn, kan dit er op de lange termijn feitelijk toe leiden dat een kind een slechtere zelfbeheersing, meer gedragsproblemen en een verminderd gevoel van zelfeffectiviteit heeft. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de geestelijke gezondheid, academische prestaties en zelfs romantische relaties van een kind als volwassene. Permissief ouderschap kan er ook voor zorgen dat kinderen te afhankelijk worden van hun ouders voor goedkeuring en bevestiging, wat kan leiden tot een groter gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement. In combinatie met een gebrek aan grenzen kan tolerant ouderschap ook leiden tot respectloos en agressief gedrag van het kind.

Hoe u tolerant ouderschap kunt vermijden

Als u het gevoel heeft dat uw opvoeding te toegeeflijk wordt, of als u toegeeflijk ouderschap in de toekomst wilt vermijden, zijn er een paar stappen die u kunt nemen om meer structuur en discipline in de opvoeding van uw kinderen te brengen. Eerst moet je proberen te begrijpen waarom je toegeeflijk bent. Probeert u te voorkomen dat uw kind teleurgesteld wordt? Bent u bang om grenzen te stellen en conflicten te krijgen met uw kind? Probeer jij een ‘perfecte’ ouder te zijn? Als dat zo is, dan wilt u misschien therapie zoeken om deze onderliggende problemen aan te pakken. Als u eenmaal begrijpt waarom u toegeeflijk bent, kunt u eraan werken dit te corrigeren door duidelijke grenzen en verwachtingen te stellen, en consequent te zijn bij het afdwingen ervan. U kunt ook proberen uw kind meer mogelijkheden te geven voor onafhankelijkheid en zelfbeheersing, en hem aanmoedigen zijn eigen problemen op te lossen in plaats van erop te vertrouwen dat u deze voor hem oplost.

Alternatieven voor tolerant ouderschap

Als je het gevoel hebt dat je opvoedingsstijl te toegeeflijk is, zijn er veel alternatieven die je kunt proberen. Zoals hierboven vermeld, is een manier om toegeeflijk ouderschap te vermijden het stellen van strengere grenzen en verwachtingen en het consequent afdwingen ervan. Een andere manier om toegeeflijk ouderschap te vermijden, is door je meer te concentreren op het helpen van je kind bij het ontwikkelen van zijn vaardigheden en autonomie. Dit kan inhouden dat u uw kind helpt zijn eigen problemen op te lossen, hem aanmoedigt nieuwe dingen te proberen en hem meer verantwoordelijkheid geeft.

Langetermijneffecten van tolerant ouderschap

Hoewel tolerant ouderschap op de korte termijn misschien een goed idee lijkt, kan het op de lange termijn een aanzienlijk negatief effect op het kind hebben. Het gebruik van een tolerante opvoedingsstijl kan ertoe leiden dat uw kind tijdens het opgroeien een slechtere zelfbeheersing, meer gedragsproblemen en een verminderd gevoel van zelfeffectiviteit krijgt. Permissief ouderschap kan er ook voor zorgen dat kinderen te afhankelijk worden van hun ouders voor goedkeuring en bevestiging, wat kan leiden tot een groter gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement. In combinatie met een gebrek aan grenzen kan tolerant ouderschap ook leiden tot respectloos en agressief gedrag van het kind.

Strategieën om permissief ouderschap te vermijden

Als u permissief ouderschap wilt vermijden, is de eerste stap het herkennen van de signalen die erop wijzen dat uw opvoedingsstijl mogelijk te toegeeflijk is. Als u een van deze signalen in uw opvoedingsstijl herkent, is het belangrijk om meer structuur en discipline in de opvoeding van uw kinderen aan te brengen. U moet proberen duidelijke en consistente grenzen te stellen, uw kind voldoende mogelijkheden voor autonomie te bieden en uw kind aan te moedigen zijn eigen problemen op te lossen. Hopelijk helpen deze stappen u dit te voorkomen tolerant ouderschap en op de lange termijn leiden tot gelukkiger en succesvoller kinderen.